Študovňa sa nachádza v hlavnej budove knižnice na Levočskej 1

Knižničný fond tvorí najmä:

  • náučná literatúra,
  • encyklopedická literatúra,
  • viazané časopisy,
  • aktuálne čísla odborných časopisov
  • a tiež vzácne exempláre, ktoré sa v našej knižnici nachádzajú (Otův náučný slovník)

Zoznam aktuálne odoberaných odborných časopisov